Aké výhody so sebou prinášajú videovrátniky?

Aké výhody so sebou prinášajú videovrátniky?

Pán JUDr. Jozef Štora je konateľ spoločnosti Contesta, ktorá sa zaoberá správou nehnuteľností s majoritným zameraním na bytové objekty. Vo svojej správe majú viac ako 80 bytových domov, čo znamená viac ako 4500 bytových priestorov. S pánom Štorom sme sa stretli ako s odborníkom na správu nehnuteľností, aby nám porozprával viac o bezpečnosti bytových budov, a aké má on a jeho spoločnosť skúsenosti s videovrátnikmi.

videovratnik legrand

V čom vidíte najväčší prínos videovrátnika oproti obyčajnému audiu?

Videovrátniky majú určite pridanú hodnotu oproti bežným audio dorozumievacim zariadeniam. Práve video umožňuje rozpoznať osobu domáhajúcu sa kontaktu a prístup do bytového objektu. V závislosti od toho, kto sa domáha takéhoto kontaktu, vie potom človek lepšie reagovať. Toto sú prvky, ktoré v prvom rade ovplyvňujú komfort bývania a zároveň aj bezpečnosť bývania.

Je dôležité pri kúpe videovrátnika rozmýšlať aj o skladbe obyvateľstva v bytovom objekte?

V každom bytovom objekte s viacerými domácnosťami nájdeme mladých progresívnych ľudí, mamičky s deťmi a nájdeme tam aj starších ľudí. Každá takáto skupina vlastníkov bytov má svoje špecifiká, kde prítomnosť videovrátnika môže služby spojené s dorozumievaním podstatne zlepšiť. Podľa mňa a na základe našich skúseností vieme, že každý vie oceniť možnosť vidieť osobu, s ktorou komunikuje či už z bezpečnostných alebo komfortných dôvodov.

Myslíte si, že vidoevrátnik zvyšuje bezpečnosť v dome?

Áno, určite. Video má tú pridanú hodnotu, že aj starší človek vie rozoznať kto prichádza a vie sa nielen podľa hlasu, ale aj podľa výzoru rozhodnúť či daný človek korešponduje s tým, za koho sa vydáva. Samotná hlasová služba častokrát výrazne skresľuje hlas, a preto je v tomto prípade veľkou výhodou video, ktoré dokáže lepšie identifikovať osobu, a aj preto je videovrátnik významným prvkom bezpečnosti. Taktiež ľudia majú väčšinou možnosť otvárať vchodové dvere z pohodlia bytov, a tak neriešia či daná osoba je naozaj tou, za ktorú sa vydáva. Pokiaľ nemajú videoslužbu, niekto zazvoní a povie, že je poštár, ľudia to väčšinou neriešia, pretože si myslia, je doobedie asi to bude poštár a otvoria. Lenže poštár to vôbec byť nemusí, a tým že ho ľudia pustia dovnútra je bezpečnosť domu narušená.

A čo ak má dom nainštalovaný kamerový systém?

Kamerový systém vie identifikovať osobu alebo páchateľa. Videovrátnik má však preventívnu funkciu, a to zamedziť páchaniu tresnej činnosti. Kamerový systém v budove nám povie, kto tresnú činnosť vykonal, ale videovrátnik zamedzí, aby sa tresná činnosť vôbec stala. Preto by ľudia nemali rozmýšlať štýlom načo nám je videovrátnik, veď máme v dome kamerový systém, ale skôr sa pozerať na videovrátnika ako na priamy spôsob zvýšenia bezpečnosti. Prirovnal by som to k brzdám v aute a airbagu. Brzdy tak ako videovrátnik slúžia na to, aby auto včas zabrzdilo. Airbag tak ako kamerový systém slúži na to, aby som si nerozbil hlavu keď už som nezabrzdil.

Aké je zložité zmeniť v bytovom objekte audio systém na video systém?

S týmto sa stretávame veľmi často a je to úplne bežné. Väčšinou novostavby pripravia kabeláž na zložitejšie systémy, ale prístupový systém je buď žiadny, čiže otváranie dverí funguje iba na klúčik, alebo je tam audio služba, ktorá umožňuje iba základnú komunikáciu. Výhodou však je, že väčšinou ide o stavebnicové systémy, to znamená, že sa tam dá jednoducho doplniť video služba. Domy, ktoré boli postavené už v 90-tych rokoch by nemali mať problém a sú pripravené na jednoduché nahradenie audio služby videovrátnkom. Väčšinou ide iba o rozhodnutie vlastníkov bytov o nahradenie audio služby videovrátnikom.

Podľa akých kritérií by si mali ľudia vyberať videovrátnik?

Na trhu je momentálne veľmi veľa výrobcov a značiek, ktoré ponúkajú videovrátniky. Väčšinou je to o tom, ako dokáže predajca presvedčiť vlastníkov bytov o svojom produkte. Pretože ak je dobrý predajca, vie ľudí presvedčiť aj o kúpe zlého produktu. Podľa mňa by však ľudia mali hlavne prihliadať na záruku, ktorú im predajca ponúka. Taktiež by mali pozerať na štatistiku poruchovosti a potom iné kvalitatívne faktory ako napríklad či je obraz čiernobiely alebo farebný, či ide o obojstrannú komunikáciu, alebo či má zariadenie slúchadlo alebo je vstavané. Ja osobne by som na videovrátniku veľmi nešetril.

Ako často sa stretávate s tým, že niekto schválne poškodil videovrátnik a konkrétne kameru videovrátnika?

Pomerne často. Je to ale v rovnakej miere ako keď dochádza k poškodeniu bežných audio systémov. Štatistiky hovoria, že väčšinou ide o poškodenie z dôvodu, že niekto sa chce dostať do budovy a práve kvôli takémuto prístupovému zariadeniu sa dnu dostať nemôže. Ale ako hovorím, v miere poškodenia nie je rozdiel či ide o audio, alebo video systém.

Oplatí sa teda investovať do videovrátnika?

Určite áno. Videovrátnik má podľa môjho názoru veľký význam. Oproti audio službe má videovrátnik niekoľkonásobne vyššiu mieru bezpečnosti a vie účinnejšie zabrániť nežiadúcej ososbe vstup do budovy. Taktiež videovrtánik nie je vec, ktorá sa ráta v desaťtisícoch eur. Treba brať do úvahy, že zariadenie sa kupuje na 10 až 20 rokov. Záleží aj od počtu bytov v objekte, ale cena sa nakoniec rozpočíta medzi všetkých vlastníkov bytov a navyše to neplatia priamo z ich vrecka ale peniaze idú z fondu opráv.

Aké máte skúsenosti s produktami Legrand?

Spoločnosť Legrand poznám a viem, že Legrand má kvalitné zariadenia, ale skôr som prišiel do styku s produktami, čo sa týka osvetlenia a spínačovej techniky. Tieto zariadenia viem, že sú dobré a kvalitné a hlavne vám poviem, že ich spínače schodiskového osvetlenia veľmi dobre vyzerajú a sú spoľahlivé. To musím naozaj povedať k produktom Legrand, že ich zariadenia sú aspoň z mojich skúseností spoľahlivejšie ako zariadenia iných bežne dostupných značiek.

Rada na záver

Ak už používate videovrátnika a zazvoní vám osoba, ktorú osobne nepoznáte a chce, aby ste ju pustili do budovy, či už je to poštár alebo správca domu, najskôr si od neho vyžiadajte, aby vám do kamery ukázal svoju legitimáciu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *