Štruktúrovaná kabeláž ako nadčasová investícia

Štruktúrovaná kabeláž ako nadčasová investícia

Štruktúrovaná kabeláž je základným kameňom počítačových sietí v priemyslových stavbách, obchodných centrách, nemocniciach či školách, no čoraz viac nachádza využitie aj v bežných obchodných prevádzkach a domácnostiach. Správne dimenzovaná kabeláž, ktorá je schopná prenášať všetky druhy signálov, je primárnym prvkom univerzálneho digitálneho prostredia.

Sieť neobmedzených možností

Súčasná doba si už dávno nevystačí iba s telefónnymi prípojkami. Moderné kancelárie vyžadujú najrôznejšie typy signálov. Analógových i digitálnych – PC, internet, telefóny, tlačiarne, kamerové systémy, spínacie zariadenia a ďalšie informačné systémy. Zásadným prvkom štrukrúrovaných kabelážnych systémov s tzv. otvorenou architektúrou je záruka funkčnosti všetkých štandardizovaných prenosových protokolov. Vďaka štruktúrovanej kabeláži je možné bez komplikácii prepojiť prakticky neobmedzené množstvo užívateľov takejto siete. Priamy prenos digitálnych i analógových signálov sa uskutočňuje k prípojným bodom, umiestnenie ktorých si používateľ ľubovoľne zvolí. Častou praxou je, že sa tieto body pri inštalácii umiestňujú pragmaticky aj do miest, kde nemusia byť práve aktuálne potrebné. Zmeniť typ prevádzaného signálu do konkrétneho prístupového bodu možno jednoduchou úpravou v prepojovacom poli – zmenou smerovania v dátovom rozvádzači.

Komponenty, ktoré komunikujú

Každá štruktúrovaná kabeláž pracuje na základe komunikácie medzi koncovými stanicami, či už v rámci jednej siete, alebo tiež pre spojenie viacerých sietí. Dátový rozvádzač (tzv. rack) predstavuje v systéme štruktúrovanej kabeláže rozvodný uzol. Najčastejšie používané sú 19-palcové rozvádzače; údaj udáva vnútornú šírku zariadenia pre jeho umiestnenie. Jeho výška sa udáva v jednotkách, ktoré sa osádzajú do rozvádzača, teda rozvádzacej skrine. Jedna montážna jednotka (1U) predstavuje 44,5 mm. Rozvádzacie zariadenia môžu byť nástenné alebo stojanové – nástenné sú určené pre menšie rozvodné uzly, kým tie stojanové predstavujú riešenie pre veľké siete, napríklad pre dátové centrá. Umiestnené sú v technickej miestnosti a prístupné sú väčšinou iba pre technikov a správcov siete. Do dátového rozvádzača sa inštalujú tzv. aktívne dátové prvky, napríklad switche (prepínače), routre (smerovače), UPS zdroje (záložné zdroje), prevodníky, atď. Základným elementom je však prepojovací panel (patch panel), v ktorom sú ukončené dátové káble. Práve vďaka patch panelom a prepojovacím káblom je možné smerovať konkrétnu službu či aplikáciu na konkrétnu dátovú zásuvku.

Nie je kábel ako kábel

Každá takáto lokálna počítačová sieť (tiež LAN – local area network) však funguje najmä vďaka pasívnym prvkom, ktoré prenášajú signál bez toho, aby ho akokoľvek modifikovali, napríklad káble, konektory, zásuvky. Metalické inštalačné káble predstavujú základný stavebný prvok dátových sietí, preto je pri ich výbere nutné mať na zreteli množstvo technických parametrov. Jedným z nich je aj krútenie žíl, ktoré funguje ako základná ochrana proti šumom a presluchom, ktoré by mohli narúšať dátový prenos, pričom platí, že čím je krútenie hustejšie, tým je vyšší ochranný efekt. Veľmi hustým krútením sa okrem iného vyznačujú práve káble Legrand Cabling System (LCS), ktoré tak poskytujú garanciu podpory väčšiny prenosových protokolov. Trendom súčasnosti je nahrádzanie metalických káblov optickými. Optická kabeláž poskytuje jednak širšie prenosové pásmo, je vhodnejšia na väčšie vzdialenosti a rozvetvenejšie siete a oproti metalickým káblom má optika výhodu aj všade tam, kde je kabeláž vystavená napríklad magnetickému poľu či ďalším nežiaducim vplyvom. Bežný užívateľ však v súčasnosti zatiaľ nemôže využiť všetky prednosti optickej kabeláže. Týka sa to najmä prenosovej rýchlosti. Hoci medzinárodný štandard ISO/IEC 11801  určil základné výkonnostné kategórie pre štruktúrovanú kabeláž a hlavnú rolu tu hrala šírka prenosového pásma, vďaka niekoľkým vývojovým zmenám (rozhodujúcim faktorom sa stal prenos dát, prešlo sa z analógového na digitálne televízne vysielanie, nové protokoly, ap.) ostala šírka pásma v úzadí a primárnou sa stala prenosová rýchlosť. Preto sa v praxi ujalo rozdelenie na dve triedy štruktúrovaných kabeláží – kategóriu 5E s prenosovou rýchlosťou 1 Gbit/s a kategóriu 6A s prenosovou rýchlosťou 10 Gbit/s. Dnešné štandardy štruktúrovaných kabeláží uvádzajú aj výkonnejšie kategórie, napríklad kategóriu 8, ktorá ponúka prenosovú rýchlosť dokonca až do 40 Gbit/s. Spoločnosť Legrand má v ponuke kompletné portfólio produktov aj pre túto najvýkonnejšiu kategóriu. V dnešných podmienkach však aj kategória 6A s 10 Gbit/s predstavuje nadčasové riešenie s uvádzanou morálnou životnosťou až 20 rokov.Stvorené pre open-office

Štruktúrovaná kabeláž sa navrhuje vo fáze projektu budovy ako súčasť jeho infraštruktúry. Normy (ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173) poskytujú základné požiadavky pre návrh kabeláže tak, aby spĺňala predpoklady na prenos budúcich protokolov. V prípade, že vo fáze návrhu projektu nie je jasné rozmiestnenie a budúce použitie priestorov, počet prepojení sa navrhne podľa celkového pôdorysu budovy. Jedna pracovná stanica na každých 10 m2 poskytne dostatočnú flexibilitu a možnosť zmeniť v budúcnosti rozloženie pracovísk bez zásahov do inštalácie. Používanie open office riešení výrazne napomohlo návrhu štruktúrovaných kabeláží.

V budovách väčších ako 5 000 m2 alebo v komplexoch, kde sú obmedzenia (veľkosť káblových vedení, zaťaženie podlaží, príp. ak ide o historické budovy), možno navrhnúť štruktúrovanú kabeláž pomocou FTTO (Fiber To The Office – Optická kabeláž do kancelárie). FTTO používa optické káble na vertikálne prepoje podlažných rozvádzačov a horizontálne prepoje podlažného rozvádzača priamo k užívateľským výstupom. Zníži sa tým množstvo káblov pre horizontálne rozvody (použitím 4-, 6-, 12-vláknových optických káblov). Optické prepoje sú ukončené v FTTO switchoch, ktoré sú umiestnené napr. v podhľadoch, zdvojených podlahách alebo na stene. Tieto switche konvertujú signál z optického na metalický, poskytujú PoE/PoE+ a sú plne manažovateľné. Použitím tohto riešenia sa výrazne zredukuje cena zariadení v technických miestnostiach.

Aj doma to môže fungovať

Moderná infraštruktúra má v každom momente spĺňať požiadavky aktuálneho vývojového stupňa používaných IT technológií. Inštalovaná kabeláž musí byť technicky schopná fungovať v horizonte 15 až 20 rokov, náklady súvisiace s opakovanou inštaláciou sú tak očakávané s dostatočným časovým predstihom. Práve v súvislosti s týmto aspektom Legrand ponúka až 25-ročnú systémovú a produktovú záruku na štruktúrovanú kabeláž LCS2 a aj kabeláže novej generácie LCS3. Pre koncového užívateľa z toho plynie nejeden benefit, napríklad kompletné pokrytie nákladov pri prípadnej výmene komponentov a zariadení. Široké spektrum podporovaných aplikácii s vysokou účinnosťou, kvalitou a rýchlosťou prenosu si postupne razí cestu aj do bežných domácností. Ich použitie tu musí okrem funkčnosti spĺňať aj estetické nároky. Prepojenie televízie, počítača, telefónu, ale i ďalších zariadení je tak možné aj bez zbytočných a prekážajúcich zhlukov káblov; telekomunikačné zásuvky, ktoré sú prakticky jediným viditeľným prvkom štruktúrovanej kabeláže, dnes navyše ponúkajú aj jednoduchý a moderný dizajn, ktorý nenarúša estetiku interiéru. Nadčasovosť, ktorú v sebe nesú takéto systémy, je bezpochyby skvelou investíciou do budúcnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *