Bezpečnosť nadovšetko. A dátového centra zvlášť

Bezpečnosť nadovšetko. A dátového centra zvlášť

Nie je prekvapením, že požiadavka bezpečnosti je zo všetkých kritérií, ktoré by malo spĺňať každé dátové centrum, azda tou najdôležitejšou. Ukrýva sa pod ňou však ďaleko viac, než len firewall, ktorý by mal vaše dáta chrániť pred hackerskými útokmi.

Vždy pripravení!
Každé dátové centrum ukrýva nespočet terabajtov dát a najmä v dnešnej dobe možno takmer každý bajt označiť ako “citlivý”. Navyše investíciu, ktorou výkonná dátová infraštruktúra bezpochyby je, bude zakaždým sprevádzať požiadavka ochrany a bezpečnosti. Je preto nevyhnutné chrániť nielen uložené dáta, ale aj zariadenia, na ktorých sú uložené. Jestvuje hneď niekoľko kategórii rizík, ktoré môžu dátové centrum ohroziť. Môže ísť o nepovolené zásahy, ale tiež rôzne poruchy či dokonca živelné pohromy. Zaistiť je, samozrejme, potrebné aj bezpečnosť osôb, ktoré sa v dátovom centre nachádzajú – a to ako personálu, tak návštevníkov. Na toto všetko musí byť dátové centrum po všetkých stránkach pripravené.

Kybernetické hrozby
Ako už vyplýva z uvedeného výpočtu, v najširšom základe možno hrozby rozdeliť na fyzické a kybernetické. Kybernetická (sieťová) bezpečnosť je však otázkou nielen hardvéru, teda fyzického vybavenia dátového centra, ale aj jeho softvérových štruktúr. Bezpečnostný inžinier musí už v návrhu infraštruktúry plánovať adekvátne obranné mechanizmy – firewally, antivírové programy, čokoľvek, čo zabráni prieniku po sieti k dátam. Mnoho z týchto ochranných línií musí fungovať v násobných režimoch rovnako, ako napríkal napájacie systémy, a to kvôli garancii dostupnosti (podrobnejšie sme o tejto problematike písali v tomto článku).

Požiare, povodne & tornáda
Zaujímavejšie to začne byť, pokiaľ vezmeme do úvahy fyzické riziká. Neautorizované vniknutie do priestorov dátového centra by bolo síce efektné na plátnach kín, v realite je však len ťažko uskutočniteľné vďaka sofistikovaným bezpečnostným systémom. Nehovoriac o dobre fungujúcej bezpečnostnej službe, ktorou je drvivá väčšina dátových centier vybavená. No náhodnými dobrodruhmi výpočet fyzických ohrození nekončí. V tak komplexnom zariadení, akým je dátové centrum, sa môže vyskytnúť aj rad interných rizík, napríklad elektrostatické výboje, prehriatie serverov, únik vody, a podobne. Pre prípad požiarov musí byť dátové centrum vybavené sieťou dymových detektorov a hlásičov; elektrotechnickým ťažkostiam musia predchádzať kvalitné elektroinštalačné komponenty – chrániče, ističe, ale tiež vhodná a odolná kabeláž a v neposlednom rade správne navrhnuté a rozmiestnené chladiace a vetracie systémy. O tých sme podrobne písali v tomto článku. Poslednou kategóriou ohrození sú živelné pohromy. Povodniam, zemetraseniam, tornádam či iným extrémnym výčinom počasia by malo dátové centrum odolať jednak vďaka vhodne zvolenej polohe a jednak konštrukčným vyhotovením. Aj na týchto príkladoch vidieť, že pri dátovom centre jednoducho nejde podceniť ani centimeter priestoru.

Legrand vám pomôže
Spoločnosť Legrand má v oblasti dátových infraštruktúr mnohoročné skúsenosti. Ponuka produktov a služieb pokrýva skutočne celú škálu potrieb dátového centra. Od transformátorov, rozvodných skríň a rozvodov elektrickej energie vrátane merania až studené uličky obsahujúce in-row cooling jednotky či modulárne UPS. Optické či metalické prepoje garantujúce až rýchlosť 100 gigabit za sekundu sú samozrejmosťou. Kompletnú ponuku od Legrand nájdete na legrand.sk. Poradťe sa s certifikovanými odborníkmi Legrand, ako najefektívnejšie navrhnúť vašu serverovňu. Jednotlivé prístupy a riešenia sa značne líšia (CAPEX vs OPEX).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *