Studené a teplé uličky, alebo Ako neroztopiť dátové centrum

Studené a teplé uličky, alebo Ako neroztopiť dátové centrum

Dátové centrá, obrie “skladiská” serverov, sú dnes neodmysliteľnou súčasťou každej IT infraštruktúry. Terabajty dát potrebujú mať neustále dostupné nielen banky, mobilní operátori a iné nadnárodné korporácie, ale aj menšie firmy a malí a strední podnikatelia. Prístup k informáciám a ich zálohovanie na bezpečnom mieste je v dnešnom digitálnom svete doslova nevyhnutnosťou.

O správnom chladení

Dátové centrumStavba a štruktúra takýchto dátových centier sú zložitými odbornými disciplínami. Je pri nich potrebné pokryť široké spektrum aspektov – od napájania, cez záložné zdroje až po chladenie serverov. Práve chladenie výkonných serverov naukladaných na seba v dlhých radoch je jednou z najdiskutovanejších tém pri navrhovaní dátového centra. Servery sú charakteristické vysokými výkonmi, pri čom prirodzene vzniká teplo, ktoré sa šíri do priestoru. Prehriatie jedného alebo viacerých komponentov by mohlo znamenať v lepšom prípade skrat, v horšom dokonca požiar. Chladenie jednotiek v dátovom centre preto rozhodne netreba podceniť.

Uličkový štandard

Ako štandard sa pri chladení dátových centier ujal tzv. systém studených a teplých  uličiek. Pointou je nasávanie chladného vzduchu z jednej strany a odvádzanie zohriateho vzduchu stranou opačnou.

Studená ulička:

Rozvádzače sú orientované čelom k sebe, v uličke medzi skrinkami s aktívnymi prvkami je chladný vzduch privádzaný z perforovanej dvojitej podlahy. Štandardná šírka uličky je 1,2 metra, čo je ekvivalent dvoch priepustných dlaždíc; možný je aj variant s troma dlaždicami a so šírkou 1,8 metra. Keďže dvojitá podlaha je použitá pre dodávku studeného vzduchu, je potrebné, aby všetky ostatné medzery (napr. otvory pre kabeláž) boli dôkladne zakryté. Udrží sa tým statický tlak v dvojitej podlahe a minimalizuje sa riziko nežiaducich tepelných únikov.

Teplá ulička:

Predstavuje opačnú stratégiu chladenia. Rozvádzače v uličke stoja k sebe chrbtom. Výduch ohriateho vzduchu smeruje do uzavretého priestoru, nad ktorým je vystavaný „komín“, ktorý ho odvádza do zníženého stropu. Toto riešenie je možné použiť v miestnostiach s nižšou svetlou výškou a je vhodné pre výkon do 10 kW/rack. Nevýhodou je nutnosť kontrolovať parametre vzduchu na väčšom priestore (t.j. v celej miestnosti, s výnimkou uličky a stropu).

Teplá ulička dátového centra

Teplá ulička dátového centra

Uzavrieť a izolovať

Uzavretá studená uličiek

Schéma fungovania uzavretých studených uličiek

Vylepšeným modelom chladenia je uzavretá studená ulička. Toto riešenie eliminuje riziko nedostatočnej cirkulácie zohriateho vzduchu, pretože predstavuje uzavretý modulárny systém, kde privádzaný chladný vzduch je fyzicky oddelený od odvádzaného zohriateho vzduchu. V princípe sa tak vytvára oddelený, separátny priestor so studeným vzduchom, čo zabraňuje ich zmiešavaniu. Toto riešenie sa používa pri zariadeniach s vysokou tepelnou náročnosťou a je ďalším štandardizovaným prístupom – odporúča sa nielen pre svoju efektivitu, ale aj vďaka nižšej energetickej spotrebe, ktorú je ním v dátovom centre možné dosiahnuť.

Strešné okno uzavretej uličky

Strešné okno uzavretej uličky

V portfóliu spoločnosti Legrand možno nájsť skutočne pestrú ponuku produktov, ktoré vám vo vašom dátovom centre pomôžu dosiahnuť ideálne teplotné podmienky; či už ide o skrine a komponenty do uličiek, dvere, strešné okná, ale aj integrované hasiace systémy. Viac o týchto produktoch sa môžete dočítať tu: http://www.legrand.sk/studena-tepla-ulicka.

Ktorý koncept si vyberiete?

Okrem uvedených modelov chladenia dátového centra jestvuje niekoľko ďalších obmien a špecifických možností. Jednou z nich môže byť cielené privádzanie chladného vzduchu cez podlahu zabudovaným centrálnym chladiacim systémom. Rozvádzač vzduchu býva vsadený do podlahy namiesto štandardného podlahového panelu, čím je zaručené oddelenie chladného a horúceho vzduchu. Prínos tohto systému tkvie vo flexibilite, akou je vďaka nemu možné rozmiestniť technológie v sále, keďže odpadáva fixná orientácia rozvádzačov a serverov, s ktorou pracuje koncept studených a teplých uličiek.

Systém Legrand VARICONDITION-HD

Systém Legrand VARICONDITION-HD

Keď chladí kvapalina

Alternatívou vhodnou najmä pre menšie inštalácie sú chladiace jednotky inštalované priamo na skrinkách s technikou. Tie najčastejšie fungujú na báze chladiacich kvapalín. V ponuke spoločnosti Legrand sa nachádzajú obe formy takýchto bočných chladiacich zariadení – Varicondition – H2O, kde je chladiacou kvapalinou voda; a Varicondition – DX, ktoré funguje vďaka špeciálnej chladiacej zmesi. Použitie týchto prídavných chladiacich prístrojov sa, samozrejme, nevylučuje s fungovaním v rozmiestnení studená – teplá ulička. Viac informácii o prídavných zariadeniach nájdete na tejto stránke: http://www.legrand.sk/pridavne-chladiace-jednotky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *