Nová generácia transformátorov vám rozpočet nezruinuje

Nová generácia transformátorov vám rozpočet nezruinuje

Moderné distribučné transformátory musia spĺňať pomerne náročné požiadavky na prevádzku. K ich účelu, ktorým je prenášať elektrickú energiu z jedného obvodu do druhého a zároveň pri tom transformovať napätie (najčastejšie z vyššieho na nižšie), sa pripájajú aj nároky na bezpečnosť, ekologickosť, ale aj potreba jednoduchej obsluhy a údržby.

Vzduch, olej a iné živly

Transformátor (alebo slangovo jednoducho trafo) funguje na princípe elektromagnetickej indukcie vznikajúcej medzi dvoma alebo viacerými cievkami. Cievky sa pri prechode elektrického prúdu prirodzene zahrievajú, preto musí prísť na scénu chladiaca jednotka. Práve podľa chladenia sa najčastejšie rozoznávajú typy transformátorov. Vo väčšine prípadov pri transformátoroch stredného výkonu narazíte na  stroje chladené olejom, čo môže spôsobovať nemálo problémov, napríklad horľavosť a riziko znečistenia životného prostredia v prípade úniku oleja. Alternatívou k olejovým transformátorom sú suché transformátory s liatou epoxidovou izoláciou, ktoré sú chladené vzduchom, či už prirodzeným prúdením, alebo pomocou ventilátorov. Hoci možno vám popis nič nehovorí, výhodám určite budete rozumieť.

Transformátory Legrand EDM

Suché transformátory už vedia byť aj tiché

Výroba elektrotechnických zariadení vrátane transformátorov je odjakživa sprevádzaná detailným výskumom a vývojom. Vďaka neustálym inováciám sú dnešné transformátory, v porovnaní s minulosťou, schopné pracovať s veľmi nízkymi energetickými stratami, pri nízkej hlučnosti a s malými nárokmi na údržbu.

Eco-friendly materiál, ktorý sa uhasí sám

Magnetické jadro transformátora

O požiaroch a úrazoch spôsobených ohňom škoda hovoriť. Epoxidová živica, ktorou sú izolované vinutia suchých transformátorov, je materiál s viacerými výhodami. Okrem vynikajúcich mechanických vlastností je tepelne a chemicky odolný a hlavne samozhášavý. Táto vlastnosť prispieva k bezpečnosti v prípade požiaru, stroje tak môžu byť inštalované aj v prostredí s vysokým rizikom jeho vzniku. Do hry vstupuje aj vplyv na životné prostredie, ktorý je v každom priemyselnom odvetví posudzovaný z viacerých pohľadov. Nejde iba o emisie CO2, ale napríklad aj o životnosť strojov a materiálov a následne možnosti ich recyklácie. Transformátory s liatou izoláciou sú aj v tomto ponímaní viac než vyhovujúce. Materiály sú ľahko recyklovateľné a keďže sa pri ich prevádzke neznečisťuje nijaká kvapalina, riziko kontaminácie je nulové. Znižovaním energetických únikov tiež, samozrejme, dochádza aj k znižovaniu emisií.

Porovnanie rozmerov a váhy jednotlivých typov transformátorov

Kde všade sa dá šetriť

Čo si však budeme nahovárať, pre mnohé firmy sú tým najdôležitejším ukazovateľom ekonomické aspekty. Nová trieda transformátorov od spoločnosti Legrand aj tu vychádza v ústrety v mnohých smeroch. Hoci transformátory so sebou môžu prinášať vyššie vstupné náklady, už ich inštalácia je finančne menej náročná. Náklady na obsluhu a údržbu sú takisto minimalizované, keďže odpadá potreba kontroly oleja. Ďalšie šetrenie predstavujú nižšie energetické straty novej generácie transformátorov s vysokou efektivitou. Ak k tomu pripojíte recyklovateľné materiály, a teda nižšie výdavky na likvidáciu po skončení doby životnosti, vo finále môžete vyjsť s pomerne uspokojivou úsporou.

Podrobnejšie informácie o transformátoroch Legrand nájdete na tomto linku.

Katalóg vo formáte .pdf so môžete stiahnuť tu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *