Indikátory energetickej efektivity sú “známky” pre dátové centrá

Indikátory energetickej efektivity sú “známky” pre dátové centrá

Hodnotiť dátové centrum je možné, samozrejme, podľa rôznych aspektov. Koncového zákazníka bude najviac zaujímať cena za uložené dáta a ich dostupnosť. No z technického hľadiska sú v hre aj oveľa dôležitejšie čísla. Jedným z nich je tzv. PUE (z angličtiny Power Usage Effectiveness), po našom indikátor energetickej efektivity.

Efektívnosť v Dátových centrách

Čím menší, tým lepší
PUE indikátor je určený na vyčíslenie toho, koľko zo spotrebovanej energie skutočne využili pripojené IT zariadenia, teda racky, servery, a podobne. Ide o pomer celkovej spotreby dátového centra ku spotrebe IT hardvéru. Pri tomto pomere ide logicky o to, aby bol výsledok čo možno najbližšie k číslu 1,0 – to by znamenalo, že všetka energia ide do serverov. V praxi sa hodnotou “veľmi efektívne” môžu pýšiť centrá s PUE 1,2, hodnota 2,0 sa považuje za priemernú, 2,5 a vyššie je už energetická efektivita hodnotená ako nevyhovujúca. Pôvodne bol spôsob a systém týchto hodnotiacich rámcov boli určený konzorciom The Green Grid sídliacom v americkom Oregone. V roku 2016 bolo PUE akceptované ako medzinárodný standard PUE a bolo publikované ako ISO/IEC norma s číslo 30134-2:2016.

Tri kroky k dokonalosti
Spotrebovaná energia, ktorá sa míňa inde ako v IT hardvéri, sa počíta do objemu energie spotrebovanej samotným dátovým centrom. Ide napríklad o osvetlenie, chladenie, či rôzne bezpečnostné a alarmové systémy. Chladenie býva tým najnáročnejším energetickým aspektom v tejto kategórií (podrobnejšie o tejto problematike sme písali v článku nižšie), preto je práve optimalizácia chladenia jedným z troch hlavných krokov k vylepšeniu PUE indikátorov. Ďalšími sú pravidelné PUE merania a následné zamedzovanie energetickým únikom na základe zistených výsledkov. Samotné merania efektívnosti prebiehajú na niekoľkých úrovniach.

Studené a teplé uličky, alebo Ako neroztopiť dátové centrum

Meriame na rôznych leveloch
PUE level 0 zahŕňa pravidelné merania porovnávania vstupujúceho objemu energií a spotreby IT zariadení. S podmienkami, že merania začínajú až za záložnými zdrojmi a že sa meria len vtedy, keď kapacita centra “šliape” na plný výkon. Práve vďaka tomu sú výsledky tejto úrovne meraní značne skreslené. Merania levelu 1 sú už presnejšie vďaka prepočtom na kWh a ich nepretržitému 12-mesačnému priebehu. PUE level 2 a level 3 ponúkajú špecifické a celkom konkrétne čísla vďaka meraniu pomocou napájacích blokov a meraniu na každom jednom kuse IT hardvéru osobitne. Možno sa tak dopracovať k veľmi presným záverom, aké množstvo energie spotrebujú ktoré zariadenia. Výsledkom bude záverečný hodnotiaci PUE indikátor.

PUE ako globálny štandard
Po štandardizácii v ISO/IEC 30134-2:2016 sa PUE definitívne stalo jedným najpoužívanejších ukazovateľov energetickej efektívnosti dátového centra . V posledných rokoch geometrickým radom vzrastajú požiadavky užívateľov na objem prenesených dát (za posledných osem rokov sa celosvetový objem dát prenesených z dátových centier zdvojnásobil, no do roku 2020 má podľa prognóz vzrásť až 45-krát). Tieto faktory ženú možnosti dátových infraštruktúr neustále dopredu a IT spoločnosti potrebujú hľadať ďalšie a ďalšie možnosti, ako ich ešte viac zefektívniť. Na permanentné znižovanie strát v súčasnosti existuje široké portfólio produktov, napríklad špeciálne meracie a monitorovacie systémy, ktoré dokážu poskytnúť údaje o spotrebe v reálnom čase. Niektoré z nich je možné nainštalovať dodatočne, t.j. do dátového centra, ktoré je v plnej prevádzke. Efektívnejšia optimalizácia spotreby je tak otázkou najmä kvalitných komponentov a spoľahlivého servisu.

O produktoch Legrand, ktoré sa týkajú dátových centier a o skúsenostiach s nimi si môžete prečítať aj v nasledujúcich článkoch:

P. Balšan: Záložné zdroje fungujú správne, keď klient ani nevie, že ich má

V. Kupčo: Pri produktoch LEGRAND je budúca úspora obrovskou výhodou

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *