Keď rozhodujú stotiny – pri garancii dostupnosti sa neoplatí robiť kompromisy

Keď rozhodujú stotiny – pri garancii dostupnosti sa neoplatí robiť kompromisy

Výpadok elektrickej energie môže v každom zariadení či prevádzke narobiť vážne škody. Dátové centrá sú na takéto nepríjemnosti obzvlášť citlivé. Štatisticky jedna hodina výpadku dátového centra môže znamenať stratu až 6 miliónov eur. Toto však zďaleka nie je jediný scenár, pred ktorým musia byť dátové centrá chránené.

Garancia dostupnosti dátových centier

Chýbajúce percento?
Napájanie, chladenie, konektivita. To sú len niektoré zo základných faktorov, ktoré hrajú svoju úlohu v dostupnosti služieb dátového centra. Garancia dostupnost sa bežne udáva v percentách. Hoci sa povedzme 99 % dostupnosť môže javiť ako dostatočná, v prepočtoch to chýbajúce percento predstavuje takmer 7,5 hodiny výpadkov mesačne a 90 hodín výpadkov ročne. (V anglicky hovoriacom prostredí sa môžete stretnúť s termínmi uptime – čas, kedy je systém v prevádzke; a downtime – množstvo času, kedy je systém nedostupný.) V spojitosti s predpokladanými finančnými stratami ide každý rok o obrovské čísla, ktoré si prevádzkovateľ dátového centra bude môcť len sotva dovoliť. S faktorom garancie dostupnosti tak treba počítať hneď v počiatkoch budovania infraštruktúry – predchádzať by mu mala dôkladná analýza rizík a nákladov spojených s prípadným výpadkom pre všetky zariadenia.

4 úrovne dostupnosti služieb
Pre orientáciu v problematike dostupnosti je dátovým centrám udeľovaná tzv. TIER klasifikácia. Tá v jednotlivých stupňoch odzrkadľuje kontinuitu dátových služieb a ich spoľahlivosť v zmysle štandardov vypracovaných organizáciou Uptime Institute. Uptime Institute je inštitúcia s centrálou v americkom Seattli, ktorá sa od svojho vzniku v roku 1993 zameriava práve na definíciu štandardov v oblasti infraštruktúry dátových centier. Hoci jestvujú 4 úrovne TIER štandardu, možno ich rozdeliť aj na dve samostatné skupiny – TIER 3 a TIER 4 musia na rozdiel od nižších stupňov spĺňať požiadavku duálneho napájania. To znamená, že okrem toho, že je napájanie istené záložnými zdrojmi, musí byť celá infraštruktúra zdvojená. Úrovne TIER 1 a TIER 2 naproti tomu nedisponujú nijakými, resp. iba čiastočne redundantnými komponentami. Ich dostupnosť sa pohybuje od 99,671 % (TIER 1; nedostupnosť maximálne 28,8 hodín ročne) po 99,749 % (TIER 2; nedostupnosť maximálne 22 hodín ročne).

Garancia dostupnosti dátových centier

Všetci za jedného
Stupeň TIER 3 je charakteristický tým, že hoci má k dispozícii viacero systémov napájania a chladenia, v prevádzke je vždy iba jeden z nich. Vďaka tejto schéme je možné vykonávať opravy a údržbu zariadení bez nútených výpadkov služieb. Nominálna dostupnosť služieb pri centrách TIER 3 je 99,982 %, čo je zodpovedá výpadkom iba 1,6 hodiny ročne. Dá sa však ísť ešte vyššie. TIER 4 je najvyššou možnou známkou – výpadky dátových centier v tejto kategórii sú prakticky vylúčené. Toto je možné vďaka viacerým napájacím a chladiacim systémom, ktoré sú v prevádzke simultánne. Ak aj niektorý z komponentov zlyhá, systém zaň má adekvátnu náhradu. Centrá kategórie TIER 4 sa môžu pýšiť nominálnou dostupnosťou až 99,995 %, čo predstavuje ročne ani nie 25 minút výpadkov.

Známka efektivity
V máji roku 2015 Uptime Institute dodatočne upravil definície štandardov TIER. Donútil ho k tomu tlak zo strany prevádzkovateľov IT infraštruktúr, ktorí sa dožadovali rovnakého metra – v rokoch predtým boli totiž požiadavky na získanie certifikácie v mnohých smeroch skresľované a dezinterpretované. Po tom, čo organizácia redefinovala vyhodnocovacie postupy, uviedla taktiež novú známku kvality – Efficient IT, ktorá však už viac ako o garantovaní dostupnosti bola skôr o udržateľnosti a menšom plytvaní energetickými zdrojmi. Bežný spotrebiteľ tak dostal k dispozícii hneď niekoľko nanovo navrhnutých ukazovateľov, ktorých sa môže pridržiavať pri výbere správneho IT partnera.

Pokiaľ hľadáte vhodné riešenie pre svoju IT infraštruktúru, spoločnosť Legrand ponúka v tejto oblasti široké portfólio produktov a služieb. Viac sa dozviete na stránke legrand.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *